Terms and Conditions

Terms and Conditions คือข้อตกลงและเงื่อนไขที่ถือว่าเป็นสัญญาระหว่างผู้ที่ต้องการเข้าใช้บริการกับทางเว็บ ufabetsafeum3.com เพื่อให้สมาชิกทุกท่านปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นมาตรฐานสำหรับการเข้าเล่นวางเดิมพัน ซึ่งคุณควรทำความเข้าใจให้ดีก่อนจะทำการยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ โดยจะแบ่งออกเป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้

Terms and conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  1. ผู้ที่ต้องการเข้าเล่นวางเดิมพันต้องมีอายุไม่ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งทางเว็บมีสิทธิ์ยกเลิกการวางเดิมพันของคุณ และระงับสถานะการเป็นสมาชิกของคุณทันที หากตรวจพบว่ามีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้
  2. ข้อมูลส่วนตัวที่คุณแจ้งไว้กับทางเว็บจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างดีตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ไม่นำออกสู่สาธารณชนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ
  3. ในการเข้าใช้บริการกับทางเว็บ ufabetsafeum3.com คุณต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้เท่านั้น หากเกิดข้อผิดพลาดไม่ว่าจากเกมเดิมพัน หรือจากผลการแข่งขันก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของทางเว็บเป็นที่สิ้นสุด
  4. ufabetsafeum3.com ขอปฏิเสธในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการเข้าใช้บริการกับทางเว็บของเราไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
  5. หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ทางเว็บ ufabetsafeum3.com สามารถดำเนินการได้ทันทีภายใต้ดุลยพินิจ โดยอาจจะมีการแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร หรือไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
  6. ข้อมูลเนื้อหาต่าง ๆ , รูปภาพกราฟิก , คลิปวีดีโอ รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ให้บริการ จัดว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บ ufabetsafeum3.com ทั้งหมด ห้ามมิให้ผู้ใดนำออกเผยแพร่ แก้ไข หรือทำซ้ำก่อนได้รับความยินยอมจากทางเว็บของเรา
  7. ข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้จะมีผลตามกฎหมายทันที และหากเกิดข้อขัดแย้งใด ๆ ก็ตาม จะมีการไต่สวนตามกฎหมายทันที
  8. หากคุณเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ กรุณาติดต่อผ่านทาง contact@ufabetsafeum3.com
  9. การยินยอมในข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้นทั้งหมดนี้ ถือว่ามีผลทันทีเมื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การสมัครสมาชิก , การเข้าเล่นวางเดิมพัน เป็นต้น